Přispějte na lepší Česko

Již jste přispěli 1 158 344 Kč.

image/svg+xml Jihomoravský kraj Středočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Jihočeský kraj Praha Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj

Jihočeský kraj

Péče o lidi s duševním onemocněním

FOKUS Tábor, z.s.

FOKUS Tábor je nezisková organizace, která se zaměřuje na podporu lidí se schizofrenií nebo jiným vážným duševním onemocněním. Naše podpora míří do různých oblastí života klientů, do situací a úkolů, které zdravým lidem nedělají potíže, ale pro člověka s duševním onemocněním mohou být velmi náročné. V rámci služby sociální rehabilitace…

Projekt nasbíral: 11 525 Kč

Vylepšená zahrada

Borůvka, Borovany spolek

Do našeho zařízení docházejí lidé s těžkým tělesným a zdravotním postižením, s mentálním postižením, epilepsií, senioři a senioři, kde je kombinace více postižení. V zařízení s klienty, v případě pěkného počasí, využíváme zahradu, kde je k dispozici bezbariérově upravený bazén a altán pro venkovní…

Projekt nasbíral: 0 Kč

Auto pro Domácí hospic

Domácí hospic Athelas-středisko Diakonie a misie CČSH

Naším hlavním cílem je poskytovat péči, pomoc a podporu pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění, a kteří si přejí péči v domácím prostředí a umožnit důstojně a v kruhu své rodiny a přátel prožít poslední etapu svého života. V roce 2018 počítáme s nárůstem počtu klientů o…

Projekt nasbíral: 6 336 Kč

Hrajeme (si) a muzicírujeme do omrzení

Portus Prachatice, o.p.s.

Klub I.P. je jediné nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Prachaticku. V klubu jsou v bezpečném prostředí, povídají si s pracovníky nebo mezi sebou, hrají hry, poslouchají hudbu. Hudební nástroje a sportovní náčiní pořízené díky projektu budou důležitou součástí programů pro děti.

Projekt nasbíral: 495 Kč


Jihomoravský kraj

Ordinace pro chudé

Armáda spásy v České republice, z.s.

Armáda spásy chce otevřít ordinaci v Brně s náplní poskytovat zdravotní péči pacientům, kteří mají omezený přístup ke zdravotní péči. Jedná se o skupiny osob bez domova, sociálně vyloučených menšin, osamělých seniorů a klientů azylových domů. Záměrem je garantovat poskytnutí zdravotní péče těmto skupinám. Ordinace se tak může stát…

Projekt nasbíral: 3 280 Kč

Otevřená zahrada

Nadace Partnerství

Otevřená zahrada je k přírodě šetrný vzdělávací areál uprostřed Brna. Vedle budov vzdělávacího centra jsou jeho součástí dvě rozsáhlé zahrady, kde jsou k dispozici přírodovědné vzdělávací prvky, městská minifarma, komunitní zahrádky i prostory pro setkávání a relaxaci. Od jara až do podzimu je skutečně otevřená, bezbariérová, a …

Projekt nasbíral: 16 731 Kč

Voda pro Antonínek

Matice svatoantonínská z.s.

Vrtaná studna u Sv. Antonínka Z finančních prostředků, které se nám podaří získat díky tomuto projektu, hodláme vybudovat vrtanou studnu u poutního kaple sv. Antonínka. Bez vody, která je zde nezbytná pro zachování tradic poutního místa, není život. Poutní místo na Blatnické hoře je pro svou pozitivní energii hojně navštěvováno nejen…

Projekt nasbíral: 124 392 Kč

Chlapci v akci

Nová Zahrada Ivančice,z.s.

Zázemí stávajícího klubu Dílny pro kluky a holky rozšíříme o novou místnost - Truhlárnu pro dospívající. Cílem bude umožnit mladým přičuchnout k truhlařině. Chlapci si dovybaví “svoji” místnost vlastními užitkovými kryty radiátorů, policemi aj.

Projekt nasbíral: 5 754 Kč


Karlovarský kraj

Bez benzinu nepřijedeme

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Hospic Sv. Jiří je mobilní/terénní službou, která jezdí za nevyléčitelně nemocnými do jejich domovů. Protože se každým rokem zvyšuje poptávka po službách hospice, potřebujeme personál hospic sloužený ze zdravotních sester, lékařů, sociálních pracovnic, psychologa, duchovního, poradkyni pro pozůstalé a dobrovolníků přepravit za umírajícími a za…

Projekt nasbíral: 41 708 Kč

Kamarád mi pomůže

INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve…

Naše dobrovolnické centrum v Karlovarském kraji se rozšiřuje o dobrovolnický program Pět P, který je součástí mentoringových dobrovolnických programů probíhajících po celé ČR. V současné době máme programy pro seniory, pro osoby s mentálním postižením a také mezigenerační dobrovolnický program 3G – Tři generace. Nyní jsme se…

Projekt nasbíral: 0 Kč

Vybudování odpočinkové zóny

Farní charita Karlovy Vary

Naším cílem je revitalizovat stávající zahradu Týdenního stacionáře tak, aby podněcovala smyslové vnímání a umožnila klientům vizuální a hmatový kontakt s přírodou. Zároveň bychom rádi vybudovali, vedle terapeutických prvků v zahradě, relaxační a odpočinkovou zónu. K relaxaci a odpočinku budou sloužit lehátka a…

Projekt nasbíral: 17 000 Kč

Pusťme světlo do kostela

ZO ČSOP Alter meles

Jsme skupina obyvatel vesničky Přílezy, která leží na území bývalých Sudet. Rozhodli jsme se zachránit jeden z nejstarších kostelů na Karlovarsku pocházejího z 13. století, který léta chátrá a hrozí mu zánik. Letos roce chceme zrenovovat všechny okna, abychom mohli kostel využívat pro worshopy, dílny a další kulturní akce.

Projekt nasbíral: 10 407 Kč


Královéhradecký kraj

Zdravá škola

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s.

Mateřská škola a Základní škola speciální NONA, o.p.s. zajišťuje vzdělávání a služby pro děti a žáky s těžkým , středně těžkým mentální postižením, kombinovanými vadami a autismem. Našim cílem je co možná největší samostatnost našich žáků, aby byli co nejméně odkázáni na podporu svého okolí. Pro své žáky zajišťujeme nejen…

Projekt nasbíral: 7 287 Kč

Komunitní bydlení pro zdravotně postižené

Sportem proti bariérám, z. s.

DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK je víceúčelové centrum pro zdravotně postižené ve Staré Pace. V DOMEČKU tvoří lidé s různými typy postižení a lidé zcela zdraví komunitu, kde společně pracují, bydlí, sportují, rozvíjejí své koníčky, a kde si především vzájemně pomáhají. Mentálně a psychicky postižení lidé fyzicky pomáhají lidem s …

Projekt nasbíral: 8 950 Kč

Dobrovolníci pomáhají krkonošské přírodě

SEVER Horní Maršov o.p.s.

SEVER Horní Maršov se v Krkonoších již přes 20 let zabývá environmentální výchovou, vzděláváním a osvětou dětí, mládeže i dospělých. Ve zrekonstruované památkově chráněné faře v Horním Maršově v Krkonoších provozujeme informační centrum, spravujeme sousední renesanční kostel, pořádáme akce pro děti v okolní přírodě a…

Projekt nasbíral: 1 099 Kč

Pumpuj s námi!

IFMSA Česká republika, z.s.

Projekt Pumpuj s námi! hledá finanční podporu pro mobilní pumpy na dětské oddělení FNHK pro děti se syndromem krátkého střeva. Nemocnice by chtěla zakoupit mobilním pumpy, které mohou dětem půjčovat domů. Výhoda mobilní pumpy je významná- dítě může provozovat běžné denní činnosti a usnadňuje mu tak nejen sociální život.

Projekt nasbíral: 1 188 Kč


Liberecký kraj

Sociální automobil

Oblastní charita Jilemnice

"Naše organizace ve spolupráci s městem Jilemnice spouští projekt sociálního automobilu. Město Jilemnice poskytlo Oblastní charitě Jilemnice (OCHJ) darem starší automobil, který bude využít jako sociální ""taxi"" pro osoby sociálně znevýhodněné (matky s dětmi, seniory, osoby se zdravotním omezením, osoby se sníženou pohyblivostí). Sociální…

Projekt nasbíral: 5 762 Kč

Přesun chráněné dílny

Sdružení TULIPAN, z.s.

Sdružení TULIPAN působí v oblasti podpory hendikepovaných už od roku 2004. Podporujeme samostatnost a sebeobslužnost zdravotně znevýhodněných, zajišťujeme jim pracovní rehabilitaci i pravidelné příjmy ze zaměstnání a nabízíme jim alternativy trávení volného času. Ačkoliv se jedná se o finančně náročné aktivity, právě ony…

Projekt nasbíral: 36 180 Kč

Cítit se i v hospici jako doma

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Cílem projektu je podpořit činnost Hospice sv. Zdislavy, který pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám v období nemoci, smrti a zármutku. Zajišťujeme, aby člověk mohl co nejdůstojněji prožít poslední chvíle v příjemném prostředí nově zrekonstruovaného lůžkového hospice. Aby byla…

Projekt nasbíral: 5 072 Kč

Lesní tělocvična

Pionýr, z.s.-96.pionýrská skupina Veselí Medvědi

Lesní tělocvična bude postavena na pozemku táborové základny „Medvědín“. Lesní tělocvična bude kombinací tzv. workoutových prvků s herní dětskou věží, s věkovým zaměřením od dětí až po dospělé osoby. Při výběru jednotlivých komponentů bylo dbáno především na bezpečnost, ale zanedbatelná samozřejmě nebyla ani funkčnost a estetičnost.

Projekt nasbíral: 45 307 Kč


Moravskoslezský kraj

Muzika léčí

ANULIKA z.s.

Činnost naší neziskové organizace Anulika z.s. se zaměřuje na zlepšení kvality života vážně nemocných, zdravotně postižených osob a jejich pečujících. Pečujeme o rodiny s dětmi se svalovými a neurologickými onemocněními, o vážně nemocné a jejich blízké. Pomáháme všem žít běžný život v domácím prostředí. Poskytujeme…

Projekt nasbíral: 1 092 Kč

Na jedné lodi

EUROTOPIA.CZ, o.p.s.

Záměrem projektu je pomoc dětem, které mají ztížený start do života. Díky programu DOUČOVÁNÍ chceme pomoci dětem z okrajových příhraničních regionů, které ve škole zažívají opakovaný neúspěch, v jejich úspěšném začlenění a uplatnění v budoucím životě. Cílem je podpora dětí a jejich setrvání v běžné škole a také…

Projekt nasbíral: 2 475 Kč

Auto pro mobilní hospic

Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

„Abychom byli včas tam, kde nás potřebují“ Mobilní hospicová péče spočívá v každodenní, 24 hodinové práci zdravotních sester, lékařů, sociálních pracovníků, fyzioterapeuta a psychologů v domácím prostředí těch, kdo si přejí dožít svůj život doma. Předpokladem pro tuto práci je stálá dostupnost služebních vozů. Péče je zajišťována…

Projekt nasbíral: 471 222 Kč

Pomoc nemocným prostřednictvím služby Mobilního hospice

Charita Ostrava

Cílem je pořízení vybavení Charitního střediska sv. Kryštofa. Bezplatně poskytujeme služby lidem v terminálním stádiu života. Naším posláním je zajistit důstojné prožívání života nevyléčitelně nemocným lidem, s cílem aby nemocný člověk mohl zůstat doma, ve svém známém prostředí, aby netrpěl bolestí a nezůstal osamocen.

Projekt nasbíral: 495 Kč


Olomoucký kraj

Automobil pro ranou péči

Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc

Středisko rané péče v Olomouci poskytuje podporu a pomoc 150 rodinám s dítětem těžce nemocným, nebo s postižením od narození do sedmi let věku na území Olomouckého kraje.  Služba raná péče působí přímo v domácím prostředí, kde se dítě cítí nejlépe a v raném věku dítěte, kdy je největší možnost pro podporu a rozvoj zachovaných…

Projekt nasbíral: 396 Kč

Mládež s hendikepem na rafty!

Sportovní-klub.cz, z.s.

Ojedinělým projektem *Mládež s hendikepem na rafty!* dáme příležitost těm, pro které je vodácký sport nedostupný asistenčně nebo finančně. V rámci projektu připravíme turné splutí českých i zahraničních řek pro mládež s mentálním nebo pohybovým postižením. Nezbytným předpokladem pro realizaci takové akce je účast asistentů. Z …

Projekt nasbíral: 4 301 Kč

Dílnička plná lidových zvyků, tradic a kouzel

Mateřská škola bílovice - Lutotín, příspěvková organizace

Představujeme plán projektu, jehož hlavním záměrem je seznámit děti předškolního věku s rčením „zlaté české ručičky“. Abychom mohli naši myšlenku dokonaleji realizovat, chtěli bychom mateřskou školu rozšířit o dílničku plnou tradic, zvyků, obyčejů a kouzel pro malé zvědavce s kooperativním, výtvarným, environmentálním, kuchařským a…

Projekt nasbíral: 2 485 Kč

Mobilní hospic Strom života blíž k svým pacientům

Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj

Umožníme lidem s nevyléčitelným onemocněním zůstat v kruhu svých blízkých. Poskytujeme specializovanou paliativní péči v domácím prostředí. Naše zdravotníky potřebujeme dovybavit brašnami se zdravotním materiálem a pro naše nové pacienty jsou nutností zdravotní přístroje-generátory kyslíku a lineární dávkovače léků.

Projekt nasbíral: 3 891 Kč


Pardubický kraj

Linka bezpečí ve třídě

Linka bezpečí, z.s.

Projekt Linka bezpečí ve třídě probíhá v interaktivních a zážitkově koncipovaných blocích, přímo ve škole. Je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií. V rámci bloků se děti seznamují s možnými způsoby řešení problémů a náročných situací, ať už vlastních, nebo svých vrstevníků, a to s…

Projekt nasbíral: 10 873 Kč

Staň se pěstounem!

Amalthea z. s.

Rodina je jako tradiční hodnota uctívána napříč kulturami. Většina z nás bere rodinu jako něco zcela přirozeného, automatického, něco, co k nám patří. Někteří z nás ale pocit být součástí rodiny a zažívat společně všední maličkosti nikdy nepoznali. Mluvíme o dětech, které jejich vlastní rodina z různých důvodů nemůže…

Projekt nasbíral: 1 094 Kč

Podpořte rodiny pečující o seniory

Oblastní charita Pardubice

Oblastní charita Pardubice potřebuje vybavit prostory pobytové formy odlehčovacích služeb 9 polohovacími lůžky s antidekubitní matrací, které umožňují průběžné polohování klientů s těžkým zdravotním stavem. Pobytová odlehčovací služba umožňuje lidem, kteří z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění nemohou zůstat sami…

Projekt nasbíral: 990 Kč

Automobil pro sociální službu

Komunitní centrum Petrklíč, z.s.

Pečovatelskou službu pro seniory poskytujeme jako terénní sociální službu v domácím prostředí a to 24 hodin denn. Problém s dopravou našich zaměstnanců ke klientům v odlehlých oblastech považujeme za jednu ze zásadních překážek v dalším rozvoji naší služby. Jako řešení tohoto problému jsme sestavili tento projekt.

Projekt nasbíral: 8 318 Kč


Plzeňský kraj

Láska začíná péčí o ty nejbližší, ty doma

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

Citát Matky Terezy „Láska začíná péčí o ty nejbližší, ty doma“ vystihuje podstatu služeb mobilního hospice působícího na Tachovsku. Mobilní hospic jezdí za nevyléčitelně nemocnými do jejich domovů. Aby mohla být zajištěna kvalitní péče, potřebujeme tým složený ze zdravotních sester, lékařů, sociální pracovnice, psycholožky, duchovního a …

Projekt nasbíral: 66 458 Kč

Cvičná kuchyně pro osoby se zrakovým postižením

Tyfloservis, o.p.s.

Lidé s poruchami zraku, zejména při jeho náhle ztrátě, mívají těžkosti se schopností postarat se o sebe, uvařit si. Je to tím, že byli zvyklí dívat se celý život na ruce, a teď se musí naučit dělat věci jinak – bez zrakové kontroly. A právě vhodné vybavení a úprava prostředí mohou toto učení usnadnit. Proto jsou ve všech…

Projekt nasbíral: 4 768 Kč

Pořízení rehabilitačních pomůcek pro děti s autismem

Občanské sdružení ProCit, z.s.

Občanské sdružení ProCit, z. s. nabízí sociálně aktivizační služby pro děti s poruchou autistického spektra (PAS) ve věku od 1 do 18 let a jejich rodiny. Našim klientům poskytujeme výchovné, vzdělávací, aktivizační a sociálně – terapeutické činnosti, jednodenní zážitkové programy, vzdělávací a sportovně-relaxační víkendové a …

Projekt nasbíral: 2 530 Kč

Mentoringové programy pro podporu rodin a dětí

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Projekt formou mentoringových programů podporuje děti a rodiny: u nichž je diagnostikován problém zapadnout do kolektivu, jsou po traumatickém zážitku, mají zdravotní handicap, s poruchami chování a učení, s výchovnými problémy, z dětských domovů, z minoritní etnické či jazykové skupiny a dalšími problémy.

Projekt nasbíral: 5 189 Kč


Hlavní město Praha

V posteli kolem světa

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Projekt je určen pacientům z oddělení paliativní péče, ošetřovatelských lůžek, interny a rehabilitace, kteří jsou upoutáni na lůžko či invalidní vozík a tráví v nemocnici několik měsíců svého života. Oddělení paliativní péče, které u nás funguje 6. rokem, je určeno pacientům s pokročilým nevyléčitelným onemocněním. Jedná…

Projekt nasbíral: 19 044 Kč

Žijeme pohybem

Sportovní klub vozíčkářů Praha, z.s.

Sportovní klub vozíčkářů Praha je nezisková organizace, která se primárně věnuje zlepšování podmínek pro sport vozíčkářů. SKV Praha sdružuje 122 aktivních členů z celé České republiky do sedmi sportovních oddílů: stolní tenis, orientační závod, florbal, potápění, lyžování, outdoor, tanec. Pro své členy i sympatizanty, vždy ale vozíčkáře,…

Projekt nasbíral: 7 645 Kč

BONA park

Nadace Bona

Každý z nás se občas potřebuje zastavit, na chvíli vypnout, zhluboka se nadechnout a relaxovat. K tomuto bychom rádi přispěli projektem „BONA park“, který s sebou nese revitalizaci nevyužívaných parkových prostor v ulici Pod Čimickým hájem v Praze 8. Domy v této ulici spravuje nadace BONA, a žijí v ní…

Projekt nasbíral: 99 Kč

Máma v úzkých – balíček odborných konzultací

Úsměv mámy, z.s.

Máma v úzkých pomáhá ženám, u kterých se po porodu objevily psychické poruchy. Balíček odborných konzultací by nám umožnil nabízet konzultace maminkám, které je nyní potřebují, a zároveň by přispěl svým dílem k projektu většímu, a to vybudování specializovaného centra, kde budou výše zmíněné aktivity soustředěny.

Projekt nasbíral: 1 792 Kč


Středočeský kraj

Pomoc v krizi pro děti a jejich rodiny

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Projektem umožníme dětem a dospívajícím čerpat komplexní psychickou podporu formou krizové pomoci, individuální a rodinné psychoterapie. Tento typ celkové podpory je velmi funkční a účinný při řešení akutní krize, která plyne z dlouhodobě nepříznivé životní situace. Finanční zatížení hrazenými psychoterapiemi je však pro rodiny velmi…

Projekt nasbíral: 8 764 Kč

Být nablízku všem, kteří naši pomoc potřebují

TŘI, o.p.s.

Lůžkový Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech letos oslaví 10 let svého trvání a jeho předchůdce – domácí hospic – slaví dokonce 15. výročí. Každý den jsou naše tři zdravotní sestry a lékař nablízku pacientům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se rozhodli o své blízké v terminální fázi života pečovat sami v domácím…

Projekt nasbíral: 16 901 Kč

Obnova varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v…

Obnova varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Sdružení pro obnovu dobříšských varhan si dalo za úkol zajistit finanční prostředky pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice a přispívat ke zlepšení kulturního a společenského života v Dobříši. 20. století bylo pro zdejší varhany bohužel značně nepřívětivé. Cínové…

Projekt nasbíral: 12 255 Kč

Pomáhejme společně živočichům v nouzi!

ZO ČSOP Polabí

V rámci projektu bychom rádi zabezpečili péči o volně žijící živočichy, kteří se vlivem lidské činnosti ocitli dočasně nebo trvale v nouzi. Naším hlavním cílem je péče o ně s cílem vypustit je zpět do volné přírody. Každý rok přijmeme více než 1600 zraněných živočichů, okolo 60 % z nich se nám podaří vrátit zpět do přírody.

Projekt nasbíral: 4 561 Kč


Ústecký kraj

Zvuková střelba pro nevidomé

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s.

TyfloCentrum Ústí nad Labem, o.p.s. je nezisková organizace, která pečuje o nevidomé a slabozraké v Ústeckém kraji. Naším posláním je podporovat nevidomé a slabozraké v integraci do společnosti, tj. poskytovat pomoc v každodenním životě, při zvládání náročných nebo nestandardních situací. Jsme jedinou organizací v …

Projekt nasbíral: 297 Kč

Vnější omítky věže kostela sv. Jiljí

Za záchranu kostela sv.Jiljí, z.s.

Kostel sv. Jiljí s gotickým presbytářem již opravujeme jedenáct let a rádi bychom se letos pustili do vnějších omítek. Zejména věž je vstupní branou pro turisty, kteří náš kostelík hojně navštěvují. V kostele připravujeme unikátní vitrážové muzeum, protože bez toho, aby památka žila ji nemá cenu opravovat. Celý postup oprav, včetně našich…

Projekt nasbíral: 18 445 Kč

Jáchymek a asistenční pes Alex

Šťastný pes-Handicap,z.s.

Tří letý Jáchymek trpí mentální i pohybovou retardací, nemluví, velmi málo používá cíleně ručičky. Asistenční a canisterapeutický pes Alex bude sloužit Jáchymkovi k terapii uvolnění svalstvy i rukou. Uklidňování po epileptických záchvatech, kterými Jáchymek také trpí. Jáchymek potřebuje parťáka, který mu bude neustále na blízku.

Projekt nasbíral: 6 752 Kč

Obnova varhan v kostele sv. Petra a Pavla v obci Jeníkov

Římskokatolická farnost Jeníkov

Varhany jsou umístěny v kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově u Duchcova. S ohledem na stav varhanní skříně, který byl zjištěn při realizaci předešlé etapy restaurování, je nutné provedení celkové rekonstrukce. Cílem restaurování je obnovit nástroj do původního stavu, kdy byl nástroj vyroben, a zachránit ho před zánikem.

Projekt nasbíral: 35 409 Kč


Kraj Vysočina

Pomozte s námi mláďatům a raněným živočichům

Stanice Pavlov o. p. s.

Posláním naší stanice je péče o poraněné živočichy a opuštěná mláďata s cílem navrátit je uzdravené zpět do volné přírody. Tito živočichové se mnohdy ocitají v nouzi právě díky bezohlednému chování člověka či jeho nevědomosti. I proto přímo u nás ve stanici bylo otevřeno ekocentrum, jehož cílem je ekologické vzdělávání…

Projekt nasbíral: 26 163 Kč

Pomůžeme vám zůstat doma

Sdílení o.p.s.

Mobilní hospic Sdílení zajistí rodinám, které zasáhla nevyléčitelná onkologická diagnóza, aby nepřišly o vzácný čas, který mohou ještě strávit spolu. Díky našim lékařům a sestřičkám pozná nemocný člověk i jeho blízcí, že umírání nemusí znamenat utrpení a lze ho prožít doma, bez bolesti, důstojně a v klidu. Tato zkušenost pomůže…

Projekt nasbíral: 10 877 Kč

Kavárna V Pohybu

Vratka o.s.

Náš spolek každoročně realizuje projekty,které zlepšily pracovní uplatnění hendikepovaných,ale i projekty pro jejich osobní rozvoj a relaxaci.Přírodní zahrada u Vrátek - v sídle našeho domu - je místem,kde společně pracujeme ve volném čase,kde se setkáváme při kursech různých výtvarných technik a kde spolu trávíme čas při…

Projekt nasbíral: 0 Kč

Psí kamarádi pomáhají a chtějí pomáhat i nadále

Canisterapeutické sdružení Kamarád, z.s.

Chceme zachovat oblíbené a žádané canisterapie pro děti, mládež a dospělé s různými typy zdravotního a mentálního postižení a pro seniory. Chceme nejen udržet stávající chráněná pracovní místa pro naše zdravotně postižené zaměstnance, ale i nadále pomáhat našim znevýhodněným spoluobčanům, kteří to potřebují každý den.

Projekt nasbíral: 2 800 Kč


Zlínský kraj

Klimatizace pro horké dny

NADĚJE

Do třetího, nejvyššího patra Domu pokojného stáří NADĚJE Zlín chceme pořídit klimatizaci. Na tomto patře, žije19 lidí s Alzheimerovou nemocí a jinými druhy demencí. Obyvatelé jsou na svých pokojích minimálně. Tráví většinu svého dne ve společných prostorách, při nejrůznějších aktivitách – canisterapie, rukodělné činnosti, tréninky paměti,…

Projekt nasbíral: 35 863 Kč

Podpora Centra potravinové pomoci

Oblastní charita Uherský Brod

Usilujeme o podporu (úhrada ročních provozních nákladů) pro jednu z nejvýznamnějších služeb naší Charity – Centrum potravinové a materiální pomoci Uherský Brod. Toto centrum slouží sociálně slabým osobám, u kterých už sociální systém vyčerpal všechny možnosti pomoci. Jedná se zejména o matky – samoživitelky s malými dětmi…

Projekt nasbíral: 5 049 Kč

Terapeutická zahrada Charity sv. Anežky

Charita sv. Anežky Otrokovice

Součástí Charity sv. Anežky Otrokovice je Domov pro seniory, kde u domova je zahrádka. Nyní je tam vybetonovaná plocha, pergola a trávník se zelenými keři. Rádi bychom zde vybudovali okrasnou zahrádku plnou růží, pivoněk a aster, jejichž vůně by naše uživatele přenesla do dob mládí a vyvolala jim úsměv na tváři. Část zahrádky by byla…

Projekt nasbíral: 5 309 Kč

Záchrana lidského života

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín

Chceme zakoupit automatizovaný externí defibrilátor. Je to malý, lehký, přenosný přístroj, který analyzuje bez odborného posouzení člověkem srdeční rytmus pacienta a je schopen provést život zachraňující aplikace defibrilačního výboje. Defibrilace má především význam do prvních pěti minut od vzniku příhody.

Projekt nasbíral: 5 271 Kč