Search Menu

News

16th November European Theatre Night 2019

"Noc divadel" will be held in 29 cities and 120 theatres, of witch 57 theatres are in Prague and one of them is Švandovo Theatre.

European Theatre Night 2019

7 PM / Main Hall 
BREAKING OF BREAD (LÁMÁNÍ CHLEBA) - DERNIERE
Původní česká divadelní hra o odvaze a přátelství v době nesvobody.
Po skončení představení proběhne beseda s autorem inscenace a herci.
Vstupné: 50 CZK